• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Tekst łatwy do czytaniaInformacje o przedszkolu w języku migowym

Zobacz wszystko

 ,, Dzieci przekraczają delikatną granicę poznania tego, co najwazniejsze, a niewidoczne dla oka, bo dobrze widzie się tylko sercem...”                                ...

  Oligofrenopedagodzy i pedagodzy specjalni: Marzena Całuj  Anna Olejniczak Dorota Nowak Paulina Przybylska Karolina Szczepańska Monika Kozłowska Joanna Wejman Monika Czerniewska Monika Strzech Monika Papiewska Logopeda: Joanna Łętowska- Wójcik Olga Tarłowska Psycholog Monika Wysocka, Pedagog:...

DZIAŁANIA: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA: terapia mająca na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzona bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.   TERAPIA PEDAGOGICZNA...

M. i Ch. Knill opracowali Programy Aktywności, w których rozwija się z dzieckiem kontakt społeczny, ruch i zabawę. Programy te pozwalają dziecku: -poznać własne ciało - pobudzają dzieci do aktywności i działania; -aktywizują dzieci z...

Przekierowanie na stronę Facebook