• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Tekst łatwy do czytaniaInformacje o przedszkolu w języku migowym

Zobacz wszystko

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

6.00 – 8.30  zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym; stymulująco – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE- czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku 

9.00 – 11.30  zajęcia edukacyjno – wychowawcze: zabawy dydaktyczne; ruchowe; tematyczne; pobyt na świeżym powietrzu; imprezy okolicznościowe; zajęcia dodatkowe

11.30 – 12.00  OBIAD czynności samoobsługowe; ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego stylu odżywania się

12.00 – 14.30  zabawy w sali lub w ogrodzie, utrwalenie wiadomości, słuchanie bajek, baśni, kończenie zadań rozpoczętych przed południem, rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności, warsztaty

14.30 – 15.00  PODWIECZOREK czynności samoobsługowe i porządkowe

15.00 – 17.00  zabawy integracyjne, gry dydaktyczne; zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne; pobyt na świeżym powietrzu; zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe

 

Przekierowanie na stronę Facebook