• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Tekst łatwy do czytaniaInformacje o przedszkolu w języku migowym

Zobacz wszystko

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 •  część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 •  niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kurzawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 08 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr.10 Konin
 • Adres: ul. Fryderyka Chopina 11, Konin 62-510
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0-63)2420861

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr.10 „Leszczynowa Góra” w Koninie

1. Wejście główne na teren placówki: bramka otwierana poprzez przycisk automatyczny. Do budynku chodnikiem wzdłuż prosto około 19-20 m skręt w lewo 6,5 metra prosto ,drzwi wejściowe zabezpieczone przyciskiem elektromagnetycznym znajdującym się na wysokości 1,5 m na ścianie budynku po prawej stronie pierwszy od dołu
2. W budynku znajduje się na wejściu mały korytarz -hol główny ,z którego kierując się lekko w prawą stronę znajduje się długi ok 15 m korytarz po jego lewej stronie szatnia dalej gabinet psychologa obok gabinet terapii indywidualnej Dalej :duże wejściowe otwarte w ciągu dnia dwuskrzydłowe drzwi prowadzą do długiego 45 metrowego poprzecznie położnego korytarza wzdłuż którego rozmieszczonych jest siedem sal przedszkolnych oraz gabinety terapii . Kierując się korytarzem holu głównego w lewą stronę znajdują się na korytarzu po lewej stronie biura: księgowość , gabinet dyrektora, Kadry, gabinet wicedyrektora, po prawej stronie toaleta.
3. Budynek jest jednopoziomowy , częściowo podpiwniczony. Brak jest schodów, wind, pochylni, informacji głosowych. Istnieje jeden podjazd wyposażony w poręcze, który prowadzi bezpośrednio do jednej z sal przedszkolnych..
4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online
Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Przekierowanie na stronę Facebook