• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zobacz wszystko

Rodzice!!

20.05. 2021 tj. czwartek fotograf  firmy PRO ART wykona  dzieciom sesję zdjęciową.

 Sesja odbędzie się w plenerze na placu przedszkolnym kolejno dla każdej z grup. W przypadku złej aury zdjęcia będą robione  osobno w każdej sali.

Zakup zdjęć nie będzie obligatoryjny, zatem rodzic indywidualnie podejmuje decyzje w tej  kwestii . Zdjęcia, które nie zostaną zakupione przez Państwa   zostaną niezwłocznie  zutylizowane  przez wykonawcę.

 Jeśli ktoś z Państwa nie życzy sobie, aby dziecko miało wykonane zdjęcia, proszę zgłosić nauczycielom, bądź osobie dyżurującej podając grupę oraz imię  i nazwisko dziecka .

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram