• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zobacz wszystko

Rodzice!

Zwracam uwagę, aby po odebraniu dziecka z przedszkola nie korzystać z przedszkolnego placu zabaw. Odpowiadamy za bezpieczeństwo dzieci tylko i wyłącznie podczas ich pobytu w placówce. Proszę korzystać z przeznaczonych do tego celu publicznych miejskich placów rekreacyjnych.

Dziękuję,

Dyrektor Anna Kurzawa.

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram