• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Tekst łatwy do czytaniaInformacje o przedszkolu w języku migowym

Zobacz wszystko

Co roku placówka poszerza ofertę o warsztaty dla dzieci.  Prowadzimy ciekawe i kreatywne zajęcia dla dzieci w formie zajęć dodatkowych.Taka forma aktywności wspomaga rozwój dzieci na wielu płaszczyznach, pomaga odkrywać dziecięce talenty i pasje.  Zajęcia prowadzone są w sposób dostosowany do wieku i możliwości dzieci. Zachęcamy do zapoznania...

Nazwa gospel wywodzi się od słów God („Bóg”) i spel („opowiadać”), co w połączeniu oznacza Słowo Boże, czyli inaczej mówiąc – Ewangelię....
Powszechnie wiadomo, iż dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy  i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając...

ZABAWY RUCHOWE Z AEROBIKIEM             Celem zajęć jest przede wszystkim: Ruch prowadzący do poznania własnego ciała (poprzez): Zaspokojenie potrzeby poznania swojego ciała i jego kontrolowania, Niwelowanie nieprawidłowych napięć mięśniowych, Poznanie...

Przekierowanie na stronę Facebook