Zmień kontrast

Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka” mieści się przy ulicy Chopina 11 w Koninie i jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organem prowadzącym jest Miasto  Konin.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Wielkopolski Kurator Oświaty  w Poznaniu  Oddział Zamiejscowy  w Koninie.