Zmień kontrast

Rada Rodziców – rodzaj organu przedszkola, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci naszej placówki. Rada jest powoływana do współpracy z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi pracy opiekuńczo wychowawczej i dydaktycznej oraz funkcjonowania. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady przedszkola. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności przedszkola